Dikt

Lister - - MENINGER -

Ode til en beste­mor

Da jeg voks­te opp, had­de jeg kun en beste­mor, så snill, kja­er­lig og god.

På hen­nes fang var det trygt og godt, selv om alt el­lers var mob­bing og grått.

Med ar­me­ne hen­nes rundt meg for­svant alle sor­ger og savn, var­men i øyne­ne lok­ket smi­let fram. Duf­ten av om­sorg vil jeg ald­ri glem­me, men som en skatt i mitt hjer­te gjem­me.

La oss hed­re alle beste­mød­re med STOLTHET.

Før – som nå.

May Liz Ed­vard­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.