– Det­te var en dei­lig kamp!

Tre­ner Øy­vind Mau­de Ned­land er strå­len­de for­nøyd med spil­ler­ne sine etter at Flekke­fjord slo se­rie­fa­vo­ritt Ex­press på hjemme­bane lør­dag.

Lister - - SPORT - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

–Det var en dei­lig kamp! Vi har va­ert for dår­li­ge på død­bal­ler hit­til i år. Der­for var det gøy å vin­ne en kamp på nett­opp det. Det­te var en skik­ke­lig lag­sei­er, sier Mau­de Ned­land til Lis­ter24 etter kam­pen som la­get hans vant 3–2. Fullt for­tjent, iføl­ge tre­ne­ren.

Det var imid­ler­tid borte­la­get som le­det til pau­se, og de had­de en ball i tverr­lig­ge­ren tid­lig i and­re om­gang. Men så kom seks ma­gis­ke Ffk-mi­nut­ter midt­veis i and­re om­gang. Først fikk hjemme­la­get straf­fe som midt­bane­di­ri­gent Ru­nar Hans­son sat­te sik­kert i mål. To mi­nut­ter etter hea­det Svein Terje Sin­land bal­len i mål etter en ny død­ball. Og etter 69 mi­nut­ters spill økte Dan­chris­ter Vi­rak le­del­sen til 3-1. Han fikk bal­len på bakre stol­pe på en cor­ner. Den sat­te han sik­kert i nota.

Ex­press re­du­ser­te til 3-2 åtte mi­nut­ter før full tid. Tre­ner Øy­vind Mau­de Ned­land inn­røm­mer at han var ner­vøs da.

– Jeg må inn­røm­me at jeg på et tids­punkt fikk flash­back til Jerv 2-kam­pen i fjor da vi også le­det mot slut­ten, men tap­te på over­tid. Men den­ne gan­gen står vi på hele vei­en. Det var fan­tas­tisk dei­lig, av­slut­ter Ffk-tre­ne­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.