Et li­te øye­blikk

Lister - - TETT PÅ -

May Liz Ed­vard­sen fra Lyng­dal har sendt oss det­te bil­det. Hun skri­ver:

– En katt er et dyr som vet hva den vil! Her har den fun­net sin plass i fred og ro. Mid­dags­lu­ren er sik­ret for beg­ge to. Et her­lig mo­tiv, syns jeg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.