DA­GENS MINIKRYSS

Lister - - TETT PÅ -

Vann­rett: 1. Uvan­lig 8. Des­in­fi­se­re 9. Fol­ke­lig

10. Sa­er­skilt 11. Ma­ga­sin 12. Fyr­sted 13. Pi­ne

14. Un­der 16. Frukt 18. Spor­ty 20. Sim­plest Lodd­rett: 1. Gjen­nom­føre 2. Kan stem­me va­ere 3. Snobb 4. Hav­gud 5. For­ster­ke­de 6. M. navn 7. Gjev 15. Ut­gang 17. Be­grens­ning 19. To like

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.