Tru­et med å dre­pe po­li­ti

Lister - - NYHETER -

En 53 år gam­mel far­sunds­kvin­ne er til­talt for å ha frem­met draps­trus­ler, spyt­tet på og slått en po­liti­be­tjent.

Iføl­ge til­ta­len ble draps­trus­le­ne frem­met un­der en trans­port fra Far­sund til sen­tral­ar­res­ten i Kris­tian­sand tirs­dag 21. no­vem­ber i fjor. Kvin­nen skul­le inn­brin­ges på grunn av be­ru­sel­se.

Trus­le­ne ble frem­satt mens til­tal­te og po­liti­be­tjen­ten satt bak i celle­bi­len. Kvin­nen sa fle­re gan­ger at hun vil­le dre­pe be­tjen­ten og ved­kom­men­des fa­mi­lie, samt at hun vil­le kve­le og stik­ke be­tjen­ten med kniv. Hun ut­tal­te også at hun hå­pet be­tjen­ten had­de barn som hun kun­ne dre­pe og øde­leg­ge liv­e­ne til, samt at hun skul­le for­hek­se po­liti­be­tjen­ten. Kvin­nen for­søk­te også spyt­te på be­tjen­ten.

På lege­vak­ten i Kris­tian­sand slo den til­tal­te kvin­nen også den sam­me po­liti­be­tjen­ten i an­sik­tet med knyt­tet hånd.

Til­ta­len om­fat­ter også for­ulem­ping av be­tjen­ten ved frem­set­ting av ukvems­ord av sek­su­ell ka­rak­ter.

Straffe­sa­ken mot 53-årin­gen er be­ram­met ons­dag 27. juni i Lis­ter tingrett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.