På­lagt å fjer­ne far­tøy

Lister - - NYHETER -

En far­sunds­mann har fått på­legg fra Far­sund havne­ve­sen om å fjer­ne et far­tøy - en 50 fots skøy­te - som har va­ert hen­lagt på Torv­kai­en i Far­sund sen­trum uten kom­mu­nal til­la­tel­se.

– Far­sund havne­ve­sen har gitt dem fle­re munt­li­ge ad­vars­ler for bruk av kai på Tor­vet og i Lau­er­vi­ka uten til­la­tel­se. Blir ik­ke det­te ut­ført så vil det bli fat­tet på­legg om fjer­ning av an­gjel­den­de far­tøy for ei­ers reg­ning, he­ter det i et brev til båt­ei­e­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.