Kvin­ne sov­net og kjør­te ut­for

Lister - - NYHETER -

En kvin­ne er bøte­lagt etter en ut­for­kjø­ring i Spind i for­ri­ge må­ned.

Far­sund-kvin­nen var trøtt og sov­net bak rat­tet. Hun mis­tet kon­trol­len over bi­len og kjør­te ut­for vei­en på fyl­kes­vei 43 i Spind ved 16-ti­den 4. april i år.

Kvin­nen er nå idømt en bot på 7.000 kro­ner. Kjø­rin­gen med­før­te sto­re ska­der på per­son­bi­len, som traff fle­re stei­ner og ble stå­en­de på ho­det.

Bil­fø­re­ren kom fra Lyng­dal og var på vei til Far­sund da ulyk­ken skjed­de.

– Ved­kom­men­de var be­visst, kun­ne gjø­re rede for seg, og satt ik­ke fast. Men når du ser bi­len og ste­det så kun­ne det gått vel­dig mye ver­re, sa inn­sats­le­der Bjørn Pedersen da Lis­ter om­tal­te ulyk­ken.

Kvin­nen ble kjørt til Flekke­fjord syke­hus for sjekk. Det var ik­ke mis­tan­ke om pro­mille­kjø­ring etter kjø­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.