Ty­veri­raid på Lis­ta er opp­klart

Lister - - NYHETER -

Tre Far­sund-gut­ter i al­de­ren fra 17 til 21 år har inn­røm­met at de brøt seg inn på Van­se Bil­ser­vice og Lis­ta fyr for en må­ned si­den.

– Vi ser på det­te ty­veri­rai­det som opp­klart etter at alle tre nå har er­kjent å stå bak inn­brud­de­ne og ty­ve­ri­ene i av­hør, opp­ly­ser lens­mann Jan Terje Aas.

På Van­se Bil­ser­vice ble det stjå­let to­bakks­va­rer for mel­lom 5.000 og 10.000 kro­ner. På Lis­ta fyr ble et mind­re penge­be­løp stjå­let fra kassa­ap­pa­ra­tet. De to inn­brud­de­ne skjed­de i lø­pet av en halv time; klok­ken 03.52 og 04.24.

Hoved­man­nen på 21 år er va­re­tekts­fengs­let i fire uker. Han er også sik­tet for be­dra­ge­ri. Han er vi­de­re i en til­tale­be­slut­ning av 7. de­sem­ber 2017 til­talt for blant an­net vold.

21-årin­gen har i sin for­kla­ring be­kref­tet de to med­sik­te­des for­kla­ring om at de had­de et uopp­gjort øko­no­misk for­hold til ham, og at de had­de tatt kon­takt i for­kant av de to inn­brudds­ty­ve­ri­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.