Skjel­te ut po­liti­be­tjent

Lister - - NYHETER -

En kvin­ne fra Lyng­dal må be­ta­le 7.000 kro­ner i fore­legg etter ha for­ulem­pet en of­fent­lig tje­neste­mann.

Det var på en pri­vat­adres­se i et bo­lig­felt i Lyng­dal hen­del­sen fant sted en tirs­dags­kveld i midt­en av april.

Lyng­dø­len ble kjørt hjem av po­li­ti­et, noe hun lik­te sva­ert dår­lig. Kvin­nen he­vet stem­men, og spyt­tet i bak­ken foran den kvin­ne­li­ge po­liti­be­tjen­ten, sam­ti­dig som hun kal­te hen­ne for en «jaev­la hore» og «dritt­kjer­ring».

Nå har den kvin­ne­li­ge lyng­dø­len fått sin straff av Po­liti­mes­te­ren i Ag­der, som har gitt kvin­nen 7.000 kro­ner i fore­legg. I fore­leg­get på­pe­kes det at der­som fore­leg­get ik­ke blir ved­tatt av kvin­nen, slik at sa­ken må over­sen­des til dom­sto­len for på­døm­mel­se, vil det bli lagt ned på­stand om en bot på 8.500 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.