Kul­tur­ko­mi­te er opp­nevnt

Lister - - KULTUR -

Ko­mi­te­en for årets kul­tur­kveld i Lyng­dal er opp­nevnt av sty­ret i kul­tur­sen­te­ret.

Sty­ret i Lyng­dal kul­tur­sen­ter KF la fram et fel­les for­slag til ko­mi­te­med­lem­mer da sa­ken ble be­hand­let i mø­tet 2. mai.

Ko­mi­te­en skal be­stå av Kir­sti Tøn­nes­sen, Tor­dis A. Blør­stad, Åd­ne Far­dal Klev og Ka­ri Abra­ham­sen. Kul­tur­sje­fen fun­ge­rer som sek­reta­er for ko­mi­te­en.

Det­te for­sla­get ble en­stem­mig ved­tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.