Får fei­re na­sjo­nal­dag

Lister - - KULTUR -

Glen­da Ska­ret har på veg­ne av en fi­li­pinsk grup­pe søkt Lyng­dal kom­mu­ne om til­la­tel­se til å leie Råd­hus­kjel­le­ren lør­dag 9. juni. An­led­nin­gen er fei­ring av na­sjo­nal­da­gen til Filip­pi­ne­ne. Sø­ke­ren øns­ker seg rene mop­per og klu­ter på plass og klar til bruk etter fes­ten. Hun øns­ker også svar­te søp­pel­sek­ker i søp­la.

Søk­na­den er inn­vil­get av kom­mu­nens ser­vice­kon­tor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.