«Vann over ild»

Lister - - KULTUR -

Skue­spil­le­re: Cato Skim­ten Sto­ren­gen, Ole Chris­tof­fer Ert­vaag, Nina El­len Øde­gård, Kris­tof­fer Jo­ner, Hel­ga Gu­ren, Art­hur Ber­ning, Jør­gen Foss, Ed­ward Schult­heiss, Ole Johan Skjel­bred, Mor­ten Li­e­ne, Ka­mil­la Grøn­li Hartvig og Lau­ra Val­le­nes + man­ge lo­ka­le sta­tis­ter

Regi: Joern Ut­ki­len

Ma­nus: Joern Ut­ki­len

Pro­du­sent: Isak Ey­munds­son og Ru­ben Thor­kild­sen

Foto: Martin Ra­dich

Na­sjo­na­li­tet: Nor­ge

Språk: Norsk

Leng­de: 1 t. 29 min.

Pro­duk­sjons­år: 2018

Pro­duk­sjons­sel­skap: Ape&bjørn AS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.