Mu­si­kals­ke mai­kvel­der i ga­ra­sje­pu­ben

Lister - - KULTUR - Av Svein Mor­ten Ha­vaas

Ons­dag 16. mai er det den 21 år gam­le tru­ba­du­ren Birke­dal fra Flekke­fjord som gjes­ter «ga­ra­sje­pu­ben» i Lyng­dal sen­trum. Flekke­f­ja­e­rin­gen har spilt gi­tar og sun­get halve li­vet sitt.

– Han spil­ler det mes­te for de fles­te: Nors­ke sla­ge­re, coun­try og gam­le rocke­lå­ter. Vi gle­der oss, skri­ver inne­ha­ver Ru­dolf Da­ni­el­sen i en ut­sendt presse­mel­ding.

Fre­dag 18. mai kom­mer «coun­try­hel­ten» Steffen Ja­kob­sen. Det er nå fem år si­den den nå 28 år gam­le Grim­stad­man­nen gikk ut med tredje­plass i Idol på TV2.

Både de­but­pla­ten «My Begin­ning» som han spil­te inn hjem­me i Nor­ge, og «Six St­ring Lo­ve Af­fair» som var andre­pla­ten, solg­te til gull – det vil si 15.000 fy­sis­ke ek­semp­la­rer. Han skri­ver en del san­ger selv, også skre­vet med man­ge and­re låt­skri­ver blant an­net i Nor­ge og Nashvil­le.

Ja­kob­sen har reist rundt i Nor­ge, Danmark og Sve­ri­ge i ti år og spilt med man­ge sto­re ar­tis­ter. In­spi­ra­sjons­kil­der for aust-eg­den med den ka­rak­te­ris­tis­ke, dype coun­try­røs­ten er Mer­le Hag­gard, Ran­dy Tr­avis, Josh Tur­ner og Ge­or­ge Jo­nes.

Den lo­ka­le tru­ba­du­ren Jo­nas Birke­dal og coun­try­an­ge­ren Steffen Ja­kob­sen fra Grim­stad sørger for mu­si­kalsk mai­stem­ning på Fat Ti­re Ga­ra­ge i Lyng­dal.

FOTO: JAN HA­RALD HELMERSEN

Spil­ler på Fat Ti­re Ga­ra­ge fre­dag 18. mai: Steffen Ja­kob­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.