End­te på sjette­plass

Lister - - SPORT -

Mo­tor­sport­ut­øver Per And­re Stø­le fra Kvås end­te på sjette­plass i et løp på Jyl­lands­rin­gen i Danmark søn­dag.

Stø­le måt­te bry­te i løp num­mer én på grunn av pro­ble­mer med bi­len, men end­te alt­så på sjette­plass i løp num­mer to.

– Da er sis­te løp kjørt og jeg kjør­te meg opp til sjette­plass fra en 12. plass. Det var blitt en stor luke mel­lom sjet­te- og fem­te­plass før jeg kom meg opp på sjet­te. Så jeg brukt sis­te halv­del av lø­pet på å tet­te den luka og var un­der et se­kund bak i mål. Jeg var blant de ras­kes­te bi­le­ne på ba­nen, så det lo­ver bra for se­son­gen vi­de­re, meld­te han på Face­bo­ok søn­dag etter­mid­dag.

Kvå­sin­gen, som er blitt nor­ges­mes­ter i racing de sis­te to åre­ne har byt­tet både bil og klas­se si­den i fjor. I år kjø­rer Stø­le i Ci­tro­en DS3 Cup.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.