ONS­DAG

Lister - - TETT PÅ -

16. mai-fest for ung­dom i Far­sund Mi­sjons­kir­ke. Fra 8. klas­se og opp­over. Mini­kon­sert med Kjelle­mann. Mads og hans crew. Gril­ling.

16. mai-fest i Farøy­par­ken i regi av Ei­lert Sundt-rus­sen.

For­mid­dags­treff på Lis­ta me­nig­hets­sen­ter i Van­se.

Me­nig­hets­møte i Lis­ta pinse­me­nig­het/ Zion Van­se.

Bønne­møte på Frel­ses­ar­me­en i Far­sund.

Bønne­møte i me­nig­he­ten Sa­ron, Far­sund.

Sau­na­en på Bade­hu­set i Far­sund er åpen.

Lis­ta adre­na­lin­park er åpen. Åpen tur­grup­pe fra Mu­sik­kens Hus i Far­sund.

Se­niordans på Mu­sik­kens Hus i Far­sund.

Lo­kal­his­to­risk sam­ling i Van­se har åpent.

Far­sund kino vi­ser Aven­gers: In­fi­ni­ty War og Block­ers.

Jo­nas Birke­dal fra Flekke­fjord spil­ler på Fat Ti­re Ga­ra­ge i Lyng­dal.

Lyng­dal kino vi­ser Den utro­li­ge his­to­ri­en om den kjempe­sto­re paera, Block­ers, De­ad­pool 2 og Truth or Da­re.

Åpen kir­ke i Lyng­dal Fri­kir­ke.

4. di­vi­sjon fot­ball, menn på Kvi­nes­dal sta­dion: Kvi­nes­dal flekke­fjord F K.

Kvi­nes­dal kino vi­ser De­ad­pool 2, Den utro­li­ge his­to­ri­en om den kjempe­sto­re paera og Aven­gers: In­fi­ni­ty War.

Leiv Kni­be­støls gal­le­ri på Kni­be­støl i Aus­ter­da­len, Kvi­nes­dal er åpent.

Åpen kir­ke i Flekke­fjord Me­to­dist­kir­ke. Still­het, medi­ta­sjon, lys­ten­ning og bønn.

Flekke­fjord kino vi­ser Block­ers og De­ad­pool 2.

Flekke­fjord FK ar­ran­ge­rer bin­go i Av­holds­lo­ka­let i Flekke­fjord.

Bønne­møte på Frel­ses­ar­me­en i Flekke­fjord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.