FRE­DAG

Lister - - TETT PÅ -

Mu­sikk­bin­go på Tare­bua, Bor­haug.

Unge Voks­ne-kveld i pinse­me­nig­he­ten Hå­pet på Lind­land bede­hus.

Al­fred – ung­doms­klubb i Lis­ta mi­sjons­me­nig­het.

BULF – ung­doms­til­bud i regi av Zion Van­se/ Lis­ta pinse­me­nig­het.

Bønne­møte i Lis­ta pinse­me­nig­het, Zion Van­se.

Olaf Karl­sen vi­ser ma­leri­ut­stil­ling i Gal­le­ri Far­sund.

Sau­na­en på Bade­hu­set i Far­sund er åpen.

Far­sund kino vi­ser Aven­gers: In­fi­ni­ty War, De­ad­pool 2 og Den utro­li­ge his­to­ri­en om den kjempe­sto­re paera.

Coun­try­san­ger Steffen Ja­kob­sen spil­ler på Fat Ti­re Ga­ra­ge i Lyng­dal.

Lyng­dal kino vi­ser Den utro­li­ge his­to­ri­en om den kjempe­sto­re paera, Det grod­de fram, De­ad­pool 2 og Block­ers.

Bryg­ger­hus fes­ti­va­len i Elv e ga­ten i Kvi­nes­dal: King Romeo, Helt an, Power­ri­de, Krissy Matthews

Band og Heatseekers spil­ler.

Kvi­nes­dal kino vi­ser Den utro­li­ge his­to­ri­en om den kjempe­sto­re paera, I Feel Pret­ty, De­ad­pool 2 og Block­ers.

Gen X for ung­dom i Kir­ken i Da­len, Kvi­nes­dal.

Leiv Kni­be­støls gal­le­ri på Kni­be­støl i Aus­ter­da­len, Kvi­nes­dal er åpent.

Flekke­fjord kino vi­ser Den utro­li­ge his­to­ri­en om den kjempe­sto­re paera, Block­ers og De­ad­pool 2.

Bin­go på Lende­moen, Si­ra i regi av Bak­ke IF.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.