TORS­DAG

Lister - - TETT PÅ -

17. mai-fei­ring fle­re ste­der i Far­sund kom­mu­ne: Bor­haug, Van­se, Far­sund, He­rad og Spind.

Guds­tje­nes­te i Vest­byg­da ka­pell.

Guds­tje­nes­te i Van­se kir­ke. Guds­tje­nes­te i He­rad kir­ke. Guds­tje­nes­te i Spind kir­ke. Fa­mi­lie­guds­tje­nes­te i Frel­se­rens kir­ke, Far­sund.

Kon­sert med Van­se Brass og Bor­haug mu­sikkorps ved Bor­haug sko­le.

Ola­bil­løp på Bor­haug. Bil­kor­te­sje på Lis­ta med Lis­ta Am­car-klubb.

Gra­tis fest­kon­sert på Husan ved Sang­ko­ret Nord­ves­ten.

Turn­opp­vis­ning i Ei­lert Sundt-hal­len, Far­sund.

Sam­ling på Spind grende­hus.

Fei­ring på Åp­ta Mi­sjons­sen­ter.

17. mai-fest i Lis­ta Mi­sjons­kir­ke. Jo­nas Hom­pland ta­ler. Spei­der­ne del­tar. Be­vert­ning.

17. mai-fest på Bet­le­hem Brek­ne, Bor­haug. Hil­dur Da­ni­el­sen Hel­le­svik ta­ler. Mu­sikko­ret syn­ger. Brit Elin og Jørg Had­land del­tar. Be­vert­ning.

17. mai-fest på Zion Van­se/ Lis­ta pinse­me­nig­het. Mar­got El­le ta­ler. Mu­sikko­ret syn­ger.

17. mai-fest i Far­sund Mi­sjons­kir­ke. Koldt­bord og va­riert pro­gram. An­dakt ved pas­tor Maria Mor­fjord.

17. mai-fest på Frel­ses­ar­me­en i Far­sund.

17. mai-fest på Far­sund bede­hus. An­dakt ved Kjell Tro­dahl. Koldt­bord.

Dis­ko­tek på Ekko.

17. mai-fei­ring fle­re ste­der i Lyng­dal kom­mu­ne: Lyng­dal, Au­stad og Kvås.

Fa­mi­lie­guds­tje­nes­te i Lyng­dal kir­ke.

Guds­tje­nes­te i Au­stad kir­ke. Fa­mi­lie­guds­tje­nes­te i Kvås kir­ke.

Åpen kir­ke i Lyng­dal Fri­kir­ke.

17. mai-fest på Lyng­dal bede­hus.

Folke­fest i Lyng­dal kul­tur­hus. Lyng­dal Brass spil­ler. Ung­doms­ap­pell ved russepresident Son­de Risnes. Kon­sert ved Sil­je Tor­søe og gi­ta­rist St­an­ley Bye. Fest­tale ved Hans Fr. Grø­van. All­sang og sang med Kore­mi. Hil­sen ved ord­fø­rer Jan Kris­ten­sen.

Dis­ko­tek på Heim­tun i Lyng­dal.

17. mai-fest på Å bede­hus i Lyng­dal. Leif Sol­heim ta­ler. Sang av Rom mu­sikkor, Leif Sol­heim og Eva Uns­gaard Tro­be og Sig­bjørn Gab­ri­el­sen. His­to­risk til­bake­blikk ved Sa­mu­el Høi­land. Laps­kaus og ka­ker.

17. mai-fest på Un­de­land Mi­sjons­gård i Kvås. Kjell Dah­le­ne hol­der fest­tale. Kake­bord.

17. mai-fei­ring fle­re ste­der i Ha­ege­bo­stad kom­mu­ne: Ha­ege­bo­stad og Ei­ken.

Fa­mi­lie­guds­tje­nes­te i Ha­ege­bo­stad kir­ke.

Folke­fest på Kolle­mo sko­le i regi av Sam­klang. Guds­tje­nes­te i Ei­ken kir­ke. Folke­fest på Ei­ken sku­le.

17. mai-fei­ring fle­re ste­der i Kvi­nes­dal kom­mu­ne: Kvi­nes­dal, Fe­da og Fjot­land.

Guds­tje­nes­te i Kvi­nes­dal kir­ke.

Guds­tje­nes­te i Fe­da kir­ke. Guds­tje­nes­te i Fjot­land kir­ke.

Opp­vis­ning ved Kvi­nes­dal turn­for­ening i Lik­nes.

Fot­ball­kam­per i Nes­gata i Kvi­nes­dal i regi av FAU.

Sang fra pa­vil­jon­gen i Lik­nes ved Kaj­sa Du­gan.

Padle­kon­kur­ran­se i Fe­da­elva.

Kvin­log skole­korps hol­der kon­sert ved Fjot­lands­hei­men. Folke­fest på Kvin­log sko­le. 17. mai-fei­ring fle­re ste­der i Flekke­fjord kom­mu­ne: Flekke­fjord, Si­ra, Gy­land, Hid­ra og Åna-si­ra.

Guds­tje­nes­te i Flekke­fjord kir­ke.

Guds­tje­nes­te i Bak­ke kir­ke. Fest­guds­tje­nes­te i Gy­land kir­ke.

Fa­mi­lie­guds­tje­nes­te i Hid­ra kir­ke.

Guds­tje­nes­te i Åna-si­ra kir­ke.

17. mai-fest i Flekke­fjord kul­tur­sen­ter, Spi­ra. Skjemt og al­vor med Flekke­fjord Sang­for­ening og di­ri­gent Thor Kris­ti­an Ras­mus­sen.

Dis­ko­tek på Sun­de sko­le i Flekke­fjord.

Na­sjo­nal­fest på Flekke­fjord bede­hus.

17. mai-fest på Frel­ses­ar­me­en i Flekke­fjord.

17. mai-fest i pinse­me­nig­he­ten Sa­len, Flekke­fjord. Pas­tor Jan Ho­holm ta­ler. Karin Hau­gen med fle­re del­tar. Ser­ve­ring.

Fa­mi­lie­fest på Gy­land grende­hus. Fest­tale ved Da­vid Li­land. Sang av Sir­dal Kraft­kor. God be­vert­ning og un­der­hold­ning.

Folke­fest på Si­ra sko­le.

17. mai-fest på Bak­ke bede­hus. Åge Ny­gård ta­ler. Sang av Ann-kris­tin Ny­gård. Be­vert­ning.

Dis­ko­tek i Bank­kjel­le­ren på Si­ra.

Fa­mi­lie­fest på Hid­ra sko­le.

FOTO: TOM ARILD STØ­LE

17. mai fei­res fle­re i hele Lis­ter-re­gio­nen. Her er Tu­va Hel­l­ås av­bil­det i fjor­årets barne­tog i Kvås.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.