DA­GENS MINIKRYSS

Lister - - TETT PÅ -

Vann­rett: 1. Fri 8. Anstren­ge 9. By­ge 10. Som­le­te 11. Løf­te 13. Ra­don 14. Kryp­dyr 16. Like 17. Uk­lar 18. Chatte­ka­nal 19. A/S 20. Skritt 22. Ryd­de

23. Rov­dy­ret

Lodd­rett:1. Udan­net 2. Stund 3. Ulve­skrik

4. Natri­um 5. Det sam­me som 6. Be­dø­ve 7. Bil­star­ten 11. Dyr 12. Pron. 15. Feil 18. Mal­ta 21. No. avis

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.