Det­te er sa­ken

Lister - - NYHETER -

I for­ri­ge uke for­lot laste­ski­pet «Har­rier» lan­det etter å ha blitt tvun­get av nors­ke myn­dig­he­ter til å lig­ge for­tøyd i mer enn ett år i Spinds­fjor­den.

Ski­pet er eid av Ju­lia Ship­ping Inc, men Øko­krim me­ner det Sin­ga­po­re-ba­ser­te sel­ska­pet Wi­ra­na Ship­ping Cor­po­ra­tion var den re­el­le kjø­pe­ren i 2015.

Øko­krim har sik­tet den tid­li­ge­re ei­e­ren av ski­pet, sel­ska­pet Ei­de Ma­ri­ne Eien­dom. Sel­ska­pet ei­es av den nors­ke re­de­ren Ge­org Ei­de. Øko­krim me­ner ei­e­ren vil­le sen­de skan­dale­ski­pet til ulov­lig skips­hug­ging i Pa­kis­tan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.