Se «krigs­dra­ma» di­rek­te hos oss

Lister - - KULTUR -

For 75 år si­den tok Linge­te­le­gra­fist og mot­stands­mann Fred­rik Aa­ros fra Søg­ne sitt eget liv med kniv da han ble om­rin­get av tys­ke­re.

Søn­dag 12. au­gust blir hen­del­sen gjen­skapt gjen­nom et gra­tis his­to­rie­spill der dra­ma­tik­ken ut­spil­te seg, i en li­ten hyt­te på Rud­jords­heia i Kvås. Hen­del­sen på Rud­jords­heia iscene­set­tes av Au­stad Tea­ter.

Skue­spil­let, som er skre­vet av Mag­ne Haug­land, tar for seg det som hend­te i au­gust 1943, da mot­stands­hyt­ten i Lyng­dal ble opp­da­get av fien­den.

Vi over­fø­rer skue­spil­let di­rek­te på Lis­ter24. Sen­din­gen star­ter klok­ken 12.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.