Seg opp i

Lister - - GOD HELG -

sier Sa­mu­el.

– Hai­ten på Sjyn­ne­bak­kan var den gil­das­te man­nen i ga­ran. Som gutt­un­ger gikk vi rundt med sne­l­le og tråd og lag­de ly­der på vin­du­ene. Det smalt for li­vet, og på Sjyn­ne­bak­kan hør­te vi at Sa­ra (kona til Hai­ten) sa at han måt­te sprin­ge etter dem. Hai­ten kom sprin­gen­de etter oss, men vi kun­ne høre hvor­dan han lo.

En­kel­te da­ger var vi ikke på vin­du­ene til Hai­ten. Da kun­ne han si: - Hvor var dere i går kveld? Jeg så ikke noe til dere …

SAM­MEN MED Sa­ra had­de Hai­ten dat­te­ren Ola­va. Hun var uhel­dig i ung­dom­men og kom bort i ak­se­len på et sag­bruk med hå­ret og fikk re­vet av hele skin­net på ho­det. Hun gikk med pa­rykk res­ten av li­vet. Ola­va var hei­me og pas­set på for­eld­re­ne i al­der­dom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.