Et lite øye­blikk

Lister - - TETT PÅ -

Bjørn Si­gurd Ulle­bust har sendt oss det­te bil­det, med føl­gen­de kom­men­tar: «Nå kan man snart gå tørr­skodd fra Bre­dero til Sund­sod­den. Hvor man­ge bå­ter går det uten­på hver­and­re, tro?»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.