Ja­vel ...

Lister - - NYHETER - Av Mo­na Wi­kø­ren

«Har in­gen anel­se om hva jeg had­de gjort om jeg vant fem mil­lio­ner»

Skyt­ter Ma­ri­an­ne Rosse­vatn fra Ha­ege­bo­stad er en all­si­dig ung­dom som drøm­mer å dra på even­tyr som Ceci­lie Skog.

– Hva har va­ert som­mer­ens høyde­punkt for deg?

– For meg har som­mer­ens høyde­punkt va­ert å del­ta på Lands­skyt­ter­stev­net og ta meg til fi­na­len der.

– Hva kla­rer du deg ikke uten på en van­lig dag?

– På en helt van­lig dag kla­rer jeg meg ikke uten te­le­fo­nen.

– Hvor­dan er det per­fek­te mål­ti­det for deg? –

Det per­fek­te mål­tid for meg er god mat med gode ven­ner.

– Hvil­ket nett­sted er din fa­vo­ritt?

– For ti­den er det yr.no.

– Hva slags mu­sikk li­ker du?

– Jeg hø­rer på det mes­te av mu­sikk.

– Hvis du skul­le dele et mål­tid med en kjent per­son, hvem vil­le du delt mål­ti­det med og hvor­for?

– Jeg vil­le delt et mål­tid med Ceci­lie Skog. Jeg ser opp til hen­ne og øns­ker å dra på even­tyr som hen­ne.

– Hvis du skal slap­pe helt av, hva gjør du da?

– Da rei­ser jeg en tur på Kole­heia i Ha­ege­bo­stad og tar med henge­køya.

– Hvil­ket reise­mål står øverst på din lis­te? – Hva had­de du gjort om du vant fem mil­lio­ner kro­ner?

–Jeg har in­gen anel­se om hva jeg had­de gjort om jeg vant fem mil­lio­ner. – Lo­fo­ten står øverst på min lis­te, på grunn av den spek­ta­ku­la­ere na­tu­ren.

– Hvil­ke pla­ner har du for høs­ten?

– I høst har jeg pla­ner om å spil­le fot­ball, ha noen tu­rer på jakt og ikke minst å sky­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.