Et stort øye­blikk

Lister - - SPORT -

Hel­ge S. Han­sen har for­evi­get den­ne hes­ten på Kvil­jo, og sendt med føl­gen­de kom­men­tar:

«En av dis­trik­tets fri­sør­sa­lon­ger skil­ter med føl­gen­de bud­skap, som kan va­ere en pas­sen­de bilde­tit­tel, «Sjå å få kløpt deg!»»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.