Konge­vold er rett navn

Lister - - TETT PÅ -

I for­ri­ge man­dags­avis kom vi i ska­de for å om­ta­le Arnt Ivar Konge­vold som Arnt Ivar Klung­land, alt­så skrev vi feil etter­navn, i brød­teks­ten i sa­ken om sitka­gran­sko­gen som fel­les i Mar­ka på Lis­ta. Vi be­kla­ger fei­len.w

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.