Fle­re viltpå­kjørs­ler

Lister - - NYHETER -

Vilt­nemn­da i Far­sund kom­mu­ne har fått inn fle­re rap­por­ter om på­kjørt vilt.

Man­dag 15. ok­to­ber ble ei elg­ku på­kjørt på fyl­kes­vei 43 ved Viks­van­net i Spind. Dy­ret ble av­li­vet på ste­det på grunn av sto­re ska­der.

Tors­dag 18. ok­to­ber ble en rå­dyr­kalv på­kjørt på Vest­re Hau­ge på Lis­ta. Dy­ret døde som føl­ge av sam­men­stø­tet med en per­son­bil.

Fre­dag 19. ok­to­ber ble en vok­sen rå­dyr­geit på­kjørt 100 me­ter øst for krys­set fyl­kes­vei 45/ Stokke­vei­en. Dy­ret ble drept mo­men­tant i sam­men­stø­tet med en per­son­bil, frem­går det av rap­por­ten som er sendt inn av Olaf Lands­verk i Sta­tens Na­tur­opp­syn.

Man­dag 22. ok­to­ber ble en rå­dyr­geit på­kjørt ved lo­ka­le­ne til Lis­ta Mi­sjons­kir­ke på Lang­åker. Dy­ret døde mo­men­tant i sam­men­stø­tet med en per­son­bil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.