På trå­den

Lister - - MENINGER -

Sint, sur, for­nøyd el­ler opp­rørt? For­tell oss hva du har på hjer­tet. Ring oss på te­le­fon 38 39 50 24 mel­lom kl. 09.00 og kl. 21.00, el­ler send en e-post til re­dak­sjon@lis­ter24.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.