Hå­per på se­nior­kurs

Lister - - NYHETER -

Lyng­dal eldre­råd har be­slut­tet å sen­de en opp­ford­ring til Lyng­dal Røde Kors om å hol­de kur­set for se­nio­rer «Bli trygg på nett­brett».

– I hen­hold til opp­slag i Faed­re­lands­ven­nen 8. sep­tem­ber in­vi­ter­te Røde Kors i Kris­tian­sand se­nio­rer til kurs for å bli tryg­ge­re på nett­brett. Lyng­dal Eldre­råd sen­der her­ved en opp­ford­ring til Lyng­dal Røde Kors om å til­by kurs til se­nio­re­ne i Lyng­dal - «Bli trygg på nett­brett», he­ter det i opp­ford­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.