Jule­bord på rådhuset

Lister - - NYHETER -

Do­min­ga Re­mi­ti­ca­do Nil­sen har fått inn­vil­get sin søk­nad om å leie Råd­hus­kjel­le­ren i Lyng­dal til jule­bord lør­dag 8. de­sem­ber.

Kom­mu­nen har satt lei­e­pri­sen til 1.500 kro­ner. I til­legg kre­ves et de­po­si­tum på 2.000 kro­ner.

Leie­ta­ker er øko­no­misk an­svar­lig for ska­der på bygg el­ler in­ven­tar som skyl­des skjø­des­løs el­ler uvø­ren be­hand­ling. Øde­lagt in­ven­tar/ut­styr vil bli truk­ket fra de­po­si­tum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.