Bar kniv og had­de hasj

Lister - - NYHETER -

En 19 år gam­mel lyng­døl må møte i Kris­tian­sand ting­rett etter å ha nek­tet å god­ta en bot.

Ung­gut­ten har fått et fore­legg fra po­liti­mes­te­ren i Ag­der på 7.000 kro­ner for å ha bå­ret en kniv på et bil­nøk­kel­knip­pe uten akt­ver­dig grunn. Han var også i be­sit­tel­se av 1,24 gram hasj. De to be­sla­ge­ne ble gjort av po­li­ti­et på en adres­se i Man­dal ons­dag 6. de­sem­ber i fjor.

På grunn av at fore­leg­get ikke er ved­tatt, må den unge lyng­dø­len møte i Kris­tian­sand ting­rett tirs­dag 15. ja­nu­ar. Der ri­si­ke­rer han at bo­ten økes til 8.500 kro­ner. Den sub­si­dia­ere feng­sels­straf­fen om fore­leg­get ikke be­ta­les blir i så fall på 17 da­ger. Det er po­liti­ad­vo­kat Hel­lek Rue som har ut­stedt fore­leg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.