Vi­dere­fø­rer kort­ord­ning

Lister - - NYHETER -

Far­sund kom­mu­ne fort­set­ter med Opp­le­vel­ses­kor­tet som et til­tak for at barn og unge i fa­mi­li­er med lav inn­tekt får til­gang til ak­ti­vi­te­ter og opp­le­vel­ser.

Det har et en­stem­mig ut­valg for opp­vekst og kul­tur ved­tatt etter å hatt ord­ningenop­pe til eva­lu­e­ring. Ved­ta­ket var i tråd med ad­mi­ni­stra­sjo­nens inn­stil­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.