Nytt liv på Bryg­ger­hu­set

Lister - - NYHETER -

Fredag ble det klart at det vil bli nytt liv i lo­ka­le­ne til tid­li­ge­re Bryg­ger­hu­set Res­tau­rant og Ter­ras­se i Kvi­nes­dal.

– Vi star­ter opp igjen fra og med 1. de­sem­ber. Vi vil i ut­gangs­punk­tet ha åpent fra tors­dag til og med lør­dag. Kon­sep­tet blir an­ner­le­des , og vi star­ter opp uten mat. Vi vil vise alt vi kan av Li­ver­pool-kam­per, uan­sett dag og klokke­slett, sier Geir In­ge Sir­nes på Face­bo­ok.

Han har sam­men med Ola M. Stokke­land, Vi­vi­an Djup­nes og To­mas Hov­land dan­net fir­ma­et TOG Event AS, som skal dri­ve ute­ste­det.

Bryg­ger­hu­set Sta­sjon vil bli det nye nav­net, i føl­ge Geir In­ge Sir­nes.

Bryg­ger­hu­set Res­tau­rant & Ter­ras­se åp­net dø­re­ne som­mer­en 2015. På et styre­møte i slut­ten av ok­to­ber må­ned ble det be­slut­tet å slå fir­ma­et kon­kurs på grunn av svik­ten­de kunde­grunn­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.