På trå­den

Lister - - MENINGER -

Sint, sur, for­nøyd el­ler opp­rørt? For­tell oss hva du har på hjer­tet. Ring oss på te­le­fon 38 39 50 24 mel­lom kl. 09.00 og kl. 21.00, el­ler send en e-post til re­dak­sjon@lis­ter24.no.

Spen­nen­de hobby

Ed­na An­dre­as­sen på Far­øy i Far­sund har sendt oss den­ne be­trak­nin­gen per SMS:

– Spen­nen­de hobby. Stil­le natt. Lyd av bil­mo­tor. Ga­ten opp­ly­ses. Dunk! (Lis­ter er i boks.) (Tas­len­de skritt i trap­pen!) Si­den avi­sen nå er «inn­for­bi» fris­ter su­do­ku­en. Selv om det er natt. Litt so­ving ble det, men nå – klok­ken 0900 er den løst! Nåde­løs er utvil­somt best! Takk!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.