Flekke­fjord ut­klas­set MHI

Lister - - SPORT -

Flekke­fjords hånd­ball­da­mer im­po­ner­te stort i borte­kam­pen mot MHI sent tors­dag kveld.

La­get, som tre­nes av Kåre Lar­sen, vant til slutt 23-12 etter 11-3 le­del­se ved pau­se.

– Jeg er godt for­nøyd med at vi vin­ner så­pass, etter at vi og slo dem med 11 mål i Ue­nes­hal­len for tre uker si­den. Vi slip­per kun inn tre mål før pau­se, tak­ket va­ere et me­get bra for­svars­spill og mål­vakts­spill. Fak­tisk bur­de vi le­det me­re, etter al­le sjan­se­ne vi brant. Vi skaf­fet oss to nye po­eng og er nå ajour med se­rie­le­der Lund og FIL, sier Kåre Lar­sen etter kam­pen i Man­dals­hal­len.

Det­te var Flekke­fjords fem­te sei­er på seks kam­per i 4. di­vi­sjons­av­de­lin­gen. Bare se­rie­le­der Lund har slått dem.

Flekke­fjord stil­te det­te la­get (mål i pa­ran­tes): Char­lot­te Fred­rik­sen, Em­ma Birke­land (3), Susan­ne Mål, Andrea Dyr­li Log, Evy Katri­ne Net­land (1), Anet­te Ne­d­re­jord (9), Eline Spor­kland Sands­mark, Siv Ani­ta Hå­land (2), Hanne Aa­sen, An­na Lo­vi­se Hjelleset Bjer­ke (2), Li­ne Abra­ham­sen, Malene Bjel­land Nord­hus (6), Asia Tr­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.