Av­hen­der i Røsse­vi­ka

Lister - - SPORT -

Far­sund kom­mu­ne har solgt tom­ten som Lis­ta trial­klubb har dis­po­nert i Røsse­vi­ka. Klub­ben har en 40 års av­ta­le på bruk av an­leg­get fra 1989-90. Kom­mu­nen til­byr nå klub­ben en ny tomt.

–Kom­mu­nen vil i ny av­ta­le leg­ge til grunn at klub­ben kan søke spille­mid­ler samt bi­dra til at klub­ben får et like vel­fun­ge­ren­de an­legg som det de har mis­tet. Inn­til vi­de­re be­nyt­ter klub­ben ek­sis­te­ren­de an­legg, skri­ver en­hets­le­der Sten Ot­to Tjør­ve i et brev.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.