Ag­nes Bernt­sen

Lister - - GOD HELG -

Al­der: 54 år.

Bo­sted: Kris­tian­sand.

Si­vil sta­tus: Gift.

Ak­tu­ell: Har sam­men med Kurt Mosvold og Svein Her­man­sen kjøpt ho­tel­let på Ut­sik­ten i Kvi­nes­dal, og blir den som skal ha det øvers­te an­sva­ret for drif­ten av ho­tel­let fra og med 1. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.