Et su­per­par

Lister - - GOD HELG - Av Knut-es­pen Mi­sje / NTB

Jom­fru­sil­da har fun­net en ver­dig part­ner i Bel­gia.

Tar­tar av matjes­sild pas­ser ut­mer­ket sam­men med et friskt og malt­pre­get øl. Det skal ha kom­pleks smak og av­dem­pet bit­ter­het for å stå godt til al­le sma­ke­ne i ret­ten. I tar­ta­ren er det mye å hans­kes med: ka­rak­te­ris­tisk silde­smak, spi­cy pep­per­rot, pi­kant rå løk, syr­lig ka­pers, syr­lig røm­me, sødme­full og jord­lig rød­bete. CUVÉE DE RANKE (VARENR. 1751901, KR 139,90, BESTILLINGSUTVALG) ER BRYG­GET HOS

DET RE­LA­TIVT NYE OG KVA­LI­TETS­BE­VISS­TE BRYGGERIET DE

RANKE I BEL­GIA. BRYGGERIETS

NAVN RE­FE­RE­RER TIL RANKER AV HUM­LE, DEN FLERÅRIGE

PLANTEN SOM ER EN VIK­TIG INGREDIENS I ØLPRODUKSJON.

BRYGGERIET pro­fi­le­rer seg på bruk av rå­va­rer av høy kva­li­tet,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.