Sten­ger for bil­tra­fikk

Lister - - TETT PÅ -

Far­sund kom­mu­ne in­for­me­rer om at Tverr­ga­ten og Mar­ke­vei­en blir stengt for bil­tra­fikk fra man­dag 12. no­vem­ber klok­ken 7:30.

Be­bo­ere må par­ke­re uten­for an­leggs­om­rå­det. Sten­gin­gen va­rer i cir­ka en uke. Når as­fal­te­rin­gen er fer­dig åp­nes vei­ene igjen, skri­ver tek­nisk drift i en mel­ding til be­rør­te be­bo­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.