LØR­DAG

Lister - - TETT PÅ -

Jule­mar­ked på Tare­bua, Bor­haug.

Dun Aen­gus spil­ler på Bonde­hei­men kul­tur­pub i Far­sund.

Møte på Be­tel, Van­se.

Se­mi­nar med Øystein Ram­bekk på Zion Van­se/ Lis­ta pinse­me­nig­het.

El­len Ma­ria Grelland vi­ser ut­stil­lin­gen «Na­tur og Møns­ter» på Nord­berg Fort, Lis­ta.

Kris­tin Irén Dijk­man stil­ler ut i Gal­le­ri Far­sund.

Fel­les­verk­ste­det My­ren Gra­fikk vi­ser vin­ter­ut­stil­ling i Kunst­punkt Lis­ta ved Lis­ta fyr.

Far­sund kino vi­ser Bo­he­mi­an Rhap­sody, Gåse­hud 2: Mons­ter­kvel­den og Overlord.

Før­juls­mes­se i Lyng­dal Fri­kir­ke. Ar­ne Span­ger­eid vi­ser ut­stil­lin­gen «Brook­lyn» i Wan­na­be Gal­le­ri i Lyng­dal.

Lyng­dal kino vi­ser Gr­in­chen, Gåse­hud: Mons­ter­kvel­den, The Girl in the Spi­der’s Web og Overlord. Ba­sar på Veg­ge bede­hus i Kvås. 100-års­ju­bi­le­um på Kvi­nes­dal bede­hus. An­dakt ved Ole Ing­var Sk­re­ge­lid. His­to­risk til­bake­blikk ved Kjell Hauan. Hus­or­kes­ter med for­san­ge­re. Ori­en­te­ring om nytt bede­hus.

Kvi­nes­dal kino vi­ser Gr­in­chen, Gåse­hud 2: Mons­ter­kvel­den, The Girl in the Spi­der’s Web, Mor­de­ne i Kon­go og Overlord.

Kvi­nes­dal vilt­mål­klubb har åpent for sky­ting.

Kan en ha god hel­se uten å tre­ne? fore­drag i Flekke­fjord kul­tur­sen­ter, Spi­ra ved Svein­ung Bernt­sen Støle­vik, pro­fes­sor i idretts­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Kul­tur­fes­ten i Flekke­fjord kul­tur­sen­ter, Spi­ra.

Sche­en jazz­or­kes­ter hol­der kon­sert i Flekke­fjord kul­tur­sen­ter, Spi­ra.

Flekke­fjord kino vi­ser Gr­in­chen, Gåse­hud 2: Mons­ter­kvel­den og The Girl in the Spi­der’s Web.

Ju­le­mes­se på Flekke­fjord bede­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.