Dikt

Lister - - MENINGER -

Po­si­tiv lyk­ke

Med dine løf­ter, de fred i mitt ind­re gav

– hand i hand med deg, et kom­pro­miss det ble. Du om­gir meg, vå­ker, og for meg ber

For Deg, jeg ikke er redd de ster­ke ord – Deg vil jeg els­ke, du vet og tror.

Din kja­er­lig­het le­ver, den set­ter spor!

Du le­der, du tar meg i favn

– Du kom på stor­ha­vets bøl­gen­de kav, igjen du aeren og tak­ken skal ha!

Du styr­ker, opp­glø­der mitt hele liv – gle­den fra deg er så uen­de­lig stor – Din ube­gren­se­de kja­er­lig­het gir mot!

Om så dine prø­vel­ser kom­mer

– til deg, jeg også da vil si, Dine løf­ter, trygg­het all­tid vil gi!

Ar­ne Bjørne­stad, Far­sund

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.