Tra­di­sjons­rikt jule­mar­ked

Lister - - KULTUR -

Lør­dag 8. de­sem­ber ar­ran­ge­rer Å bede­hus i Lyng­dal sitt tra­di­sjons­rike jule­mar­ked.

– All jule­pynt og ting som er kom­met inn til brukt­bu­tik­ken i lø­pet av året blir stilt ut og pri­set for en bil­lig pen­ge på det­te jule­mar­ke­det, sier Hel­ge Foss – en av ild­sje­le­ne på Å bede­hus.

– Ald­ri før har det va­ert så mye va­rer som i år, fort­set­ter han:

– Vi har både fine, gam­le ting, ny­ere ting, pynt og en del hjemme­la­ge­de ting.

Det blir også salg av hjemme­lag­de jule­ka­ker og and­re ka­ker, samt hobby­ting og hånd­ar­beid. Og selv­sagt blir det kafé med salg av god mat.

–I til­legg vil vi ha fle­re åre­trek­nin­ger og trek­ning av basar­bok. Vi har fine ge­vins­ter i mengde­vis, sier Hel­ge Foss, som også kan skil­te med an­dakt og sang på lør­da­gens mar­ked.

– Alt til mar­ke­det er gitt som ga­ver. De inn­kom­ne mid­le­ne blir brukt til å be­ta­le bygge­gjeld, av­slut­ter Foss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.