Sa­ni­te­ten ber om støt­te

Lister - - KULTUR -

Kvi­nes­dal sa­ni­tets­for­ening hå­per på kom­mu­nal støt­te i for­bin­del­se med sitt 100-års­ju­bi­le­um nes­te år.

– I for­bin­del­se med Kvi­nes­dal sa­ni­tets­for­ening sitt 100-års­ju­bi­le­um 29. mars 2019 sø­ker vi om støt­te til ut­gi­vel­se av et ju­bi­le­ums­skriv som vi øns­ker skal de­les ut til alle hus­stan­der i Kvi­nes­dal, skri­ver Wen­che Stokke­land i søk­na­den.

Det sø­kes om 3.000 kro­ner til tryk­king og dis­tri­bu­e­ring av det nevn­te skri­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.