DA­GENS VITS

Lister - - TETT PÅ -

Sel­ge­ren: – Det­te er en ut­mer­ket pa­pe­gøye, frue. Fru­en: – Kan den snak­ke? Sel­ge­ren: – Ja, når du drar den i det ven­st­re be­net sier den «God dag», og når du drar den i det høy­re be­net sier den «God natt». Fru­en: – Men hvis jeg drar den i beg­ge bena da? Pape­gøy­en: – Da det­ter jeg av pin­nen, din dust! Send oss gjer­ne en kort, god vits til re­dak­[email protected]­ter24.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.