Ut­for­kjø­ring i Ei­ken

Lister - - NYHETER -

Brann­ve­se­net meld­te fre­dag for­mid­dag at de ryk­ket ut på tra­fikk­ulyk­ke i Ei­ken. Ope­ra­sjons­le­der i po­li­ti­et, Øy­vind Ha­ege­land, sier til Faed­re­lands­ven­nen at det er snakk om en ut­for­kjør­sel.

– Brann­ve­se­net bi­står med å få bi­len på vei­en igjen. Det er in­gen per­son­ska­der som føl­ge av ulyk­ken som skjed­de ved Had­de­land i Ei­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.