God­kjen­ner ny for­valt­nings­plan

Lister - - NYHETER -

Fyl­kes­man­nen god­kjen­ner for­valt­nings­pla­nen for stat­lig sik­ra fri­lufts­livs­om­rå­de Slev­dals­vann i Far­sund kom­mu­ne for pe­rio­den 201-2023 på veg­ne av sta­ten.

Det er satt noen for­ut­set­nin­ger. Kom­mu­nen må blant an­net sup­ple­re for­valt­nings­pla­nen med ID i Na­tur­base når om­rå­det er re­gist­rert der, ta inn et kart som ved­legg i pla­nen og sam­le for­valt­nings­pla­ne­ne for alle de stat­lig sik­ra fri­lufts­om­rå­de­ne i kom­mu­nen i ett sam­le­do­ku­ment.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.