På trå­den

Lister - - MENINGER -

Sint, sur, for­nøyd el­ler opp­rørt? For­tell oss hva du har på hjer­tet. Ring oss på te­le­fon 38 39 50 24 mel­lom kl. 09.00 og kl. 21.00, el­ler send en e-post til re­dak­[email protected]­ter24.no.

– Ikke godt nok

Be­rit Si­kve­land er på trå­den for å for­tel­le at Far­sund kom­mu­ne ikke gjor­de strø­job­ben sin ons­dag kveld.

– Jeg skul­le på av­slut­ning i kir­ken og kom meg ikke inn som føl­ge av at kom­mu­nen ikke had­de strødd. Det er ikke godt nok, sier Si­kve­land.

– Kjempe­godt og sant

Ruth Tøn­nes­sen fra Bor­haug har sendt inn den­ne yt­rin­gen:

– Kjempe­godt og sant inn­legg i ons­dag 5. de­sem­ber fra Alf Hal­vor­sen. Jeg si­te­rer Alf Hal­vor­sen: «men midt i ube­ha­get gir vi Bi­be­len rett. Bur­de vi ikke ha lov til det»? Gud vel­sig­ne deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.