«Ibby» til­ba­ke i rødt

Lister - - SPORT - Av Karl Bir­ger Sael­ør

– Det var en vans­ke­lig av­gjø­rel­se. Jeg lik­te meg godt i FIL, men si­den la­ge­ne nå er i sam­me di­vi­sjon vel­ger jeg Lyng­dal. Jeg hå­per jeg kan ut­vik­le meg vi­de­re i Lyng­dal, og ser po­si­tivt på at klub­ben har fått inn en så kjent per­son som Jan Ove Pe­der­sen som tre­ner og sports­lig le­der, sier «Ibby» til Lis­ter.

Jan Ove Pe­der­sen er glad for at «Ibby» har valgt å kom­me til­ba­ke til Lyng­dal og vil spil­le i rødt kom­men­de se­song.

– «Ibby» blir en vik­tig for­sterk­ning bå­de som spil­ler og men­nes­ke. Han er en per­son­lig­het som hø­rer hjem­me i klub­ben, sier Jan Ove Pe­der­sen, som kun­ne gle­de seg over at ikke mind­re enn fem Ha­ege­bo­stad-spil­le­re var med på hans førs­te tre­ning tid­li­ge­re i uken.

– Vi har gjort av­ta­le med Ot­to Toft, Jo­han­n­es Toft, Aslak Toft, To­bias Glet­ne og Dag Andreas Birke­land. De skal tre­ne med oss i ti­den frem­over, så får vi se om de vel­ger å mel­de over­gang. Vi hå­per selv­sagt de kom­mer til oss, sier Jan Ove Pe­der­sen.

Ibra­him «Ibby» Na­ja­fi har be­stemt seg for å gå til­ba­ke til Lyng­dal etter å ha spilt en halv høst­se­song i FIL.

FOTO: OLAV HO­EL

Ibra­him «Ibby» Na­ja­fi er til­ba­ke i rød drakt kom­men­de se­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.