Burs­dag

Lister - - TETT PÅ -

Mar­git Gerd Klokk­ham­mer, Van­se. Kja­ere Mar­git. Vi gra­tu­le­rer deg så mas­se med da­gen din i dag. Hil­sen fra Lille­bror Odd + An­na & Gud­mund 9 år Lu­cas,

Kja­ere Lu­cas. Gra­tu­le­rer så mye med 9-års da­gen! Burs­dags­klem fra Tan­te Ceci­lie, on­kel Ke­vin, tan­te Char­lot­te, on­kel Mads & Storm 9 år Lu­cas,

Kja­ere Lu­cas. Gra­tu­le­rer med 9-års da­gen din 8. de­sem­ber. Hil­sen Bes­ta og Beste­far 5 år Inge­borg Se­land,

Tenk i dag 8 de­sem­ber er du 5 år snil­le, gode og om­sorgs­ful­le Inge­borg Se­land. Her­mine, tan­te Re­na­te og On­kel Joar er vel­dig glad i deg! 5 år Inge­borg Se­land, Hipp Hur­ra for Inge­borg som blir 5 År idag 8.de­sem­ber. Vi er så uen­de­lig glad i deg. Gle­der oss til å fei­re deg ,sol­strå­la vår. Klem fra On­kel Dag Andreas, Beste­mor og Beste­far.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.