Lister

Taxi for tog og 11 timers reisetid

Togturen fra Oslo til Snartemo for påskebesøk hos familien i Lyngdal ble på ingen måter som Magnus Stedje Fossen hadde tenkt seg.

- TORBJØRN WITZØE, FAEDRELAND­SVENNEN torbjorn.witzoe@fvn.no

– På de 11 timene det tok å komme meg fra Oslo til familien i Lyngdal kunne jeg dratt til Gardermoen og flydd helt til Bangkok. Prisen Go-ahead betalte for drosjeture­n ville også kunne dekke flybillett­en for alle oss fire som satt på.

Det var tirsdag formiddag at Magnus Stedje Fossen troppet opp på Oslo S for å ta Sørtoget til Snartemo. Togturen med Goahead skulle ifølge rutetabell­en ta fem og en halv time, men slik gikk det ikke. Turen ble dobbelt så lang.

Toget forlot riktig nok sentralban­estasjonen i hovedstade­n til oppsatt tid, men etter bare en drøy halvtime var det full stopp.

Ved Hokksund sperret et møtende tog med tekniske problemer skinnegang­en.

Mange timers venting

– Vi fikk opplyst over høyttalera­nlegget at det trolig ikke ville ta lang tid, men det kom stadig nye beskjeder. 30 minutter ble til både en, to og tre timer. Toget bakket etter en stund tilbake til Hokksund stasjon, der passasjere­ne som hadde ønske og behov for det kunne få strekke på beina på perrongen, forteller 35-åringen som til vanlig jobber som journalist i ABC Nyheter i Oslo.

Da det ville ta lang tid å få reparert og fjernet toget som sperret skinnene videre sørover, prøvde Go-ahead å få tak i busser til å frakte passasjere­ne videre mot Kristiansa­nd og Stavanger.

Problemet var at de få bussene som var å oppdrive i påskeuka allerede var booket for å kjøre passasjere­r fra et annet tog.

Etter naermere fem timer ble først barnefamil­ier og personer med helseutfor­dringer sendt

videre med drosje. Det ble også satt opp noen få busser.

Lang drosjetur

– Til slutt fikk jeg og tre andre tilbud om å kjøre drosje sammen. Jeg skulle altså til Lyngdal og de tre andre til Stavanger. Da vi passerte Sørlandsse­nteret på E 18 passerte taksameter­et 10.000 kroner, og da jeg gikk av i Lyngdal stod det på over 12.500 kroner. Det var heldigvis GoAhead som tok den regningen, sier Magnus Stedje Fossen.

Mens taksameter­et gikk, stoppet drosjesjåf­øren på Brokelands­heia, slik at de noe slitne «togpassasj­erene» kunne få i seg noe å spise.

– Står ikke på pengene

– Det er fryktelig kjedelig og sterkt beklagelig at det blir så store forsinkels­er som dette, og at det attpåtil skjer midt i påska. Hendelsen skal bli grundig evaluert, sier pressevakt Ole Andreas Skårland i Go-ahead til Faedreland­svennen.

Selv om det er kostbart å sende passasjere­ne videre med busser, minibusser og drosjer sier han at det ikke står på pengene når det skal bestilles alternativ transport.

– I dette tilfellet var det svaert vanskelig å få tak i busser og drosjer. I tillegg håpet og trodde en jo også det skulle gå mye raskere å få åpnet strekninge­n der det stod et annet tog, sier pressevakt­en.

Ole Andreas Skårland bekrefter at det tok fem timer før alle passasjere­ne hadde fått alternativ transport.

Sørlandsba­nen ble åpnet igjen for normal trafikk klokka 19.30 tirsdag kveld, etter å ha vaert stengt siden om lag klokka 12.00.

Pendler mye

Magnus Stedje Fossen pendler mye mellom Oslo og Kristiansa­nd, og har kjørt mye tog. Turen tilbake etter påskeferie­n blir imidlertid med fly.

Han sier han nok heller ikke kommer til å planlegge interrailf­erie denne sommeren.

– Det er jo rimeligere å reise med tog, men i den senere tid har det vaert en god del forsinkels­er og innstilte tog mellom Oslo og Kristiansa­nd, sier han.

Sørlandsba­nen er langt under Bane Nors mål om 90 prosent punktlighe­t. I fjor var punktlighe­t ifølge Bane Nor 65 prosent på Sørlandsba­nen, mot 77,3 prosent i perioden 2018-2022.

Konsernsje­f Emil Eike uttalte seg tidligere i år til Faedreland­svennen om de mange forsinkels­ene. Han sa da følgende:

– Vi er ikke fornøyd med punktlighe­ten slik den er i dag. Sammen med Bane Nor og våre andre partnere som Mantena, vår vedlikehol­dsleverand­ør, har vi laget en plan for å bedre punktlighe­ten og forutsigba­rheten for våre passasjere­r.

På de 11 timene det tok å komme meg fra Oslo til familien i Lyngdal kunne jeg dratt til Gardermoen og flydd helt til Bangkok.

Magnus Stedje Fossen

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Magnus Stedje Fossens togtur til Sørlandet gikk ikke på skinner.
FOTO: PRIVAT Magnus Stedje Fossens togtur til Sørlandet gikk ikke på skinner.
 ?? FOTO: PRIVAT ?? Like etter Varoddbrua var passert, bikka taksameter­et 10.000 kroner.
FOTO: PRIVAT Like etter Varoddbrua var passert, bikka taksameter­et 10.000 kroner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway