De bes­te stor­by­rei­se­ne 2018

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - For­side -

Ut­fors­king av et nytt reise­mål kan gjø­re selv en kort, li­ten helg til et ufor­glem­me­lig even­tyr. Og hvis reise­må­let er en stor­by, er mu­lig­he­te­ne uen­de­li­ge – en­ten du slent­rer gjen­nom sjar­me­ren­de små­ga­ter, sma­ker på unik mat fra in­no­va­ti­ve kok­ker el­ler stik­ker inn­om en kul bar uten­for tu­rist­stri­pa og slår av en prat med lo­kal­be­folk­nin­gen. Vi har valgt ut et knip­pe in­spi­re­ren­de stor­byer som bare ven­ter på å bli opp­da­get!

Hver helg ar­ran­ge­res det loppe­mar­ked i Van­ves, be­lig­gen­de i det 14. ar­ron­dis­se­ment, like sør for Pa­ris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.